Zlepšení není zázrak, zdraví je udržený stav
Domů > O vyšetření

O vyšetření

Vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu (live blood analysis) je unikátní způsob, jak posuzovat aktuální stav vnitřního prostředí lidského těla. V kapce můžeme pozorovat celou plejádu různých úkazů. Obecně je lze rozdělit do tří skupin:

Morfologie krevních elementů

Mezi krevní elementy řadíme červené krvinky, bílé krvinky a trombocyty. Níže uvádím několik příkladů pozorovatelných změn na červených krvinkách.

 1. Můžeme sledovat odchylky velikosti:

  • Makrocyty

   Velikost červené krvinky je větší než norma (nad 7,8 µm)

   Klinický význam:

   • megaloblastová anémie
   • myelodysplastický syndrom
   • akutní ztráta krve
   • chemoterapie
   • onemocnění jater
  • Mikrocyty

   Velikost červené krvinky je menší než norma ( pod 6,5 µm)

   Klinický význam:

   • talasémie
   • nedostatek železa
   • hemolytická anémie
   • anémie chronických onemocnění
   • sideroblastická anémie
 2. Odchylky tvarů

  • akantocyty
  • echinocyty
  • terčovité
  • knizocyty
  • stomatocyty
  • sférocyty
  • eliptocyty
  • slzičkovité
  • schistocyty
  • keratocyty
  • srpkovité

  Akantocyty

  Červené krvinky s ostny po obvodu buňky (počet 2 – 20), většinou jsou menší než normální erytrocyty a mívají až sférocytární tvar.

  Příčiny:

  • poruchy lipidů v erytrocytární membráně
  • nevyvážená distribuce fosfolipidů mezi vnitřním a vnějším prostředím erytrocytu

  Klinický význam:

  • onemocnění jater
  • novorozenecká žloutenka
  • poruchy metabolismu lipidů
  • po splenektomii
  • po podávání heparinu

  Echinocyty

  Červené krvinky s tupými výběžky po obvodu buňky (počet 10-30)

  často artefakt - špatná příprava preparátu, okraj preparátu, hyperosmolární prostředí

  Klinický význam:

  • deficit pyruvátkinázy
  • novorozenci
  • urémie
  • efekt salicylátů

  Knizocyty

  Klinický význam:

  • hemolytické anémie
  • hemoglobinopatie
  • talasémie
  • sférocytóza
  • onemocnění jater
  • pankreatitida

Pleomorfní jevy – endobionti v krvi

Kontroverzní část pozorování živé kapky krve v důsledku monomorfního učení vývoje mikroorganismu.

Přítomnost a vývoj endobiontů v lidském těle popsali a vysvětlili Dr. Bechamp, Dr. Enderlein, Dr.Haefeli a mnoho dalších. Jejich učení staví na pleomorfním vývoji organismu t.z., že vzhled a forma endobionta je daná prostředím ve kterém se vyvíjí. Při homeostáze lidského těla jsou endobionti s tělem v rovnováze a jejich formy jsou primitivní, označují se jako symbionti. Dojde-li však k narušení vnitřního prostředí umožní se vývoj symbionta do patogenní formy.

Cykloda dle Dr. G. Enderleina (video)


Thecity, dieko-thecity

Jedním z nejčastějších nálezů v kapce krve jsou symplasty.

Symplast není stádium cyklody (pleomorfní vývoj symbionta)

Symplasty patří mezi často pozorované jevy. Jedná se o shluky endobiontického materiálu tvořící morfologicky odlišné útvary. Všechny fáze vývojového cyklu – cyklogenie, mají tendenci se slučovat. Tuto tendenci Enderlein nazývá „symplastismus“ – touha tvorby symplastů všech vývojových fázi bakterii.

Enderlein 1953: „ Všechny vývojové fáze mají potenciál ke slučování s rozsáhlém splýváním prajader (Mych) mezi sebou a často končí v jednom obrovském konglomerátu chondritů a protitů. Jde o velmi primitivní formu umožňující všem vyšším formám endobiontů pohlavní rozmnožování.

Poznámka: Pro pozorování pleomorfních jevů je potřeba mikroskopu s dostatečným osvětlením, speciálním kondenzorem a objektivem 100x.